Контакти


Телефонен указател

 Кабинет 
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.
каб. № 143
 Ръководител катедра
проф. д-р Анг. Киселова-Янева, дмн
9522818
303
каб. № 144
Технически секретар 
9541247
342
каб. № 123
д-р Хр. Михайлова, дм
9541254
389
каб. № 135
д-р Д. Йовчев
д-р
Р. Борисов
д-р Д. Кишкилова
9541251
294
каб. № 137
д-р А. Кръстева, дм
доц. М. Денчева, дм
95411352
454
каб. № 127
 Рентгеново отделение
9541257
305
каб. № 128
Ст. рентгенов лаборант
9541258
246
Консултативен каб. № 142
 
9541249
330
Каб. по алергология № 411
 
9541250
375
Микробиологична лаборатория - каб. № 919
д-р М. Белчева
9541259
363
Микробиологична лаборатория - каб. № 920 
М. Бонова
9541252
276
 

 

Share this