проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм


Зам. декан по лечебно-диагностичната дейност
Ръководител катедра "„Пародонтология“
Факултет по дентална  медицина
Медицински университет – София

Адрес:
Катедра „Пародонтология“
етаж 4, каб. № 404 
Факултет по дентална медицина
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
София 1431 

Телефон: +359 2 8518800, вътр. 235
Секретар: +359 2 9541232, вътр. 424
 

Образование и професионален път:

– 1975 год. – завършва Стоматологичен факултет – София с отличие

– 19.07.1977 – 20.02.1984 год. – Асистент към катедра  по Терапевтична стоматология – Стоматологичен факултет – Пловдив

– 1979 год. – Придобита специалност по „Терапевтична стоматология”

– 20.02.84 год. – Асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София

– 05.11.85 год. – Старши асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София

– Април, 1989 год. – Главен асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София

– 18.05.98 год. – Защитена кандидатска дисертация

– 1999 год. – Главен асистент в катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Стоматологичен факултет – София

– 04.11.02 год. – Доцент по Пародонтология, Стоматологичен факултет – София

– от 2002 год. – Курсове за следдипломно обучение – самостоятелни и в колектив

– 2004 год. – Придобита специалност по „Пародонтология”

– 2005 год. – Придобита специалност „Обща стоматология”

– 27.02.06 год. – Ръководител катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Стоматологичен факултет – София

– От 2010 год. –  член на Академичния съвет на МУ - София.

– От 2012 год. –  Професор по Пародонтология, Факултет по дентална медицина - София

Преподавателска дейност:

  • Лекции на студенти и специализанти  по  дисциплината "Пародонтология и заболявания на оралната лигавица";
  • Лекции на участниците в курсове за СДО по Пародонтология и в курса по Обща стоматология - всяка година (от 1999 год.).

Участие в ред. колегии:

  • от 2005 год.  –  Член на редакционната колегия на сп. „Зъболекарски преглед”, сега "Проблеми на денталната медицина”   

Членство в професионални организации:  Съюз на стоматолозите в България

Научна дейност и трудове:

  • Научни разработки, отпечатани в научни списания (от 1982 год.) – над 70 броя
  • Научни разработки, докладвани у нас (от 1979 год.) – над 90 броя
  • Научни разработки, докладвани в чужбина (от 1988 год.) – около 30 броя
  • Рационализации – 5 броя
  • Два учебни филма за Студия за учебни филми МА - София
  • Научно популярни издания - 1999 год.
  • Доклади (от 1999 год.)  –  над 50 броя.

 

Share this