Контакти


Телефонен указател

Кабинет
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.
каб. № 404
Ръководител катедра
доц. д-р Хр. Попова, дм
8518800
235
каб. № 402
Технически секретар  В. Иванова
9541232
424
каб. № 414
 доц. д-р Ц. Узунов, дм
9541215
257
каб. № 249
доц. д-р Т. Болярова, дм
9541356
457
каб. № 413
д-р Цв. Боярова
д-р Й. Панайотова
9541244
380
каб. № 401
д-р Ант. Млъчкова
д-р В. Досева
д-р Д. Емилов
д-р К. Коцилков
9541246
209
каб. № 409
специализанти
9541314
387
каб. № 403
ст. м. с. Св.  Петрова
9541239
421
Консултативен каб. № 407
 
9541233
332
Консултативен каб. № 408
 
 9541241
378
Хирургичен каб. № 416
 
 9541337
443
Консултативен каб. № 252
специализанти
 9541281
217
Учебна зала 410
 
 9541284
423
Учебна зала 110
 
 
448
Семинарна зала 136
 
9541302
283
 

 

Share this