История


Възникване и развитие на катедрата

     През 1943 год. към Медицинския факултет на Софийския университет се разкрива Зъболекарски отдел с три профилни катедри – “Консервативно зъболечение”, ”Оперативно зъболечение” и  “Зъбопротезиране”.

     Катедра "Зъбопротезиране" е открита  през юни 1943 год. със завеждащ  доц. д-р Георги Стилянов. През 1950 год. Зъболекарският отдел се преименува на Стоматологически отдел, а през 1951 г. прераства в Стоматологичен факултет и катедрата "Зъбопротезиране” се преименува на катедра "Ортопедична стоматология”. Първите назначени асистенти в катедрата са д-р Михаил Балабанов и д-р Боян Боянов.

     През 1991 год. катедра "Ортопедична стоматология” се разделя на  две катедри -  "Протетична стоматология” и  “Ортодонтия”.

      През 2007 год. катедра "Протетична стоматология” се преименува на катедра "Протетична дентална медицина”.

Създатели и ръководители на катедрата

     Ръководители на катедра "Протетична дентална медицина” през годините са:

          От 1993 до 2009 год. ръководител на катедрата е проф. д-р Тодор Пеев, кмн, дмн.

         От 2009 г.  ръководител на катедрата е проф. д-р Андон Филчев, дoктор, дмн.

Share this