проф. д-р Андон Димитров Филчев, дмн


Ръководител на катедра "Протетична дентална медицина"

Декан на Факултет по дентална медицина - МУ- София

Медицински университет – София

 

 

Адрес:

Факултет по дентална медицина

бул. „Св. Георги Софийски“ №1

София 1431

Катедра  „Протетична дентална медицина“

етаж 8,  кабинет 815

 

Телефон: +359 2 9542669, вътр. 234

GSM: +359882886161

Секретар: +359 2 9541380, вътр. 393

1972 г.     –  Завършва МУ - ФДМ - София.

1975-8 г. –  Редовен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина, МУ - ФДМ - Пловдив.

1978 г.     –   Редовен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина, МУ - ФДМ - София.

1980 г.    –   Специалност "Ортопедична стоматология с ортодонтия";
                       Втора специалност   „Обща стоматология”.

1984-5, 1992-3, 1996 г. – Стипендиант на фондацията „Александър фон Хумболдт”, Uni-ZahnKlinik - Munster, Германия.

1986 г.    –   Дисертация за научната степен „кмн”, сега образователна и научна степен „доктор”.

1989 г.    –   Доцент по протетична дентална медицина.

1995 г.    –   Дисертация за научната степен „доктор на науките”.

1997 г.    –   Професор по протетична дентална медицина.

2001-5, 2006-10 г. – Председател на Българското научно стоматоло­гичнo дружество.

2004-8 г.  –  Председател на ОС на ФДМ - София.

От 2007 г. – Републикански консултант по протетична дентална медицина и Председател на Държавна комисия за придобиване на специалност „Протетична дентална медицина”.

2008-10 г. – Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране на Медицински университет  – София

Oт 2009 г. – Ръководител на катедра "Протетична дентална медицина".

От септември 2010 г. – Декан на ФДМ - МУ - София.

От   ноември  2010 г. – Главен редактор списание на „„Дентална медицина”. 

Share this