Учебни програми


Учебни програми по преподаваните дисциплини
в катедра „Протетична дентална медицина”

Програма на лекциите и практическите упражнения

Обща програма за всички курсове

  Графици за учебната година

Общи графици за всички курсове

 

 


 Education in English for Foreign Students

Curriculums of lectures and and practical exercises

Schedules for practical exercises

             Schedules for ALL

Share this