проф. д-р Иван Стоянов Анастасов, дм


Катедра „Протетична дентална медицина“

Факултет по дентална  медицина

Медицински университет – София

 Адрес:

Катедра „Протетична дентална медицина“

Факултет по дентална медицина

бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

София 1431

GSM: +359 0888325151

Образование и професионален път:

1972 г.  – Стоматологичен факултет – МА - София

Специалности:  “Ортопедична стоматология с ортодонтия” и  “Обща стоматология”

Преподавателска дейност:

  • лекционен курс по Дентално материалознание
  • лекционен курс по Клиника на протетичната дентална медицина

Научна дейност и трудове:

  • Общ брой публикации и научни изяви, у нас и в чужбина, цитирания - 52
  • Авторство и съавторство в монографии и учебници -1

Участие в ред. колегии:  списание “Дентална медицина”

Членство в професионални организации: БЗС

Езикови познания: френски и английски

Научни интереси и области,  в които работи:

  • дентално материалознание
  • неснемаемо зъбопротезиране
Share this