Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Доцент - 2 места - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 29.06.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 75 от 10.09.2021 г.

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 29.06.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 75 от 10.09.2021 г.

 

 

Kонкурси за прием на докторанти за учебната 2021/2022 г., съгласно Решение на МС № 437/02.06.2021 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 03.06.2021 г.  - 

Конкурси - 20 юли 2021 год. - ДОКТОРАНТИОбявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 60 / 20.07.2021 г.