Текущи процедури

 

 

Конкурс за професор - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 26.10.2020 г. и публикуван в ДВ бр. 130 от 04.12.2020 г.