ad

10-ти юбилеен конкурс за най-добра студентска разработка на ортодонтска тема

Януари 19, 2021

10-та юбилейна награда "Проф. Мутафчиев"

за най-добра студентска разработка

на ортодонтска тема

2021 година

 

Конкурсна тема: "Актуални постижения на съвременната ортодонтия, които я правят ефективна и харесвана специалност"

 

Срок за предаване на разработките: до 31 май 2021 г. включително.

Изисквания:

- обем на разработката - до 10 стандартни машинописни страници /30 реда с по 60-66 знака. Общо до 2 000 знака/. В 10-те страници се включва онагледяващия материал, за сметка на текста. На допълнителни страници могат да бъдат представени: заглавна страница, съдържание, книгопис и общоприети съкращения.

- данни за автора /придружават разработката на отделен лист/:

- име

- факултет по дентална медицина гр. ...............

- курс, факултетен №

- адрес, телефон, е-мейл

 

- право на участие - студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София, Пловдив, Варна

- награда - 1000 лв

 

Материалите се изпращат в електронен вид на e-mail: moutval@gmail.com и в два екземпляра на адрес гр. София, ул. Ворино 17, проф. В. Мутафчиев

 

Основни показатели за оценка: пълнота и обобщение на информацията по основните елементи на темата, книгопис и оформяне на разработката.

 

Конкурсът се провежда със съдействието на Българското ортодонтско общество и Академия "ВАЛОР".