Графици на учебни занятия

 

 

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – I курс  

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – II курс

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – III курс

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – IV курс

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – V курс

 

Начало на учебната година - 27.09.2021 г.

 

График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2021/ 2022 година:

Зимен семестър ...................................................
Януарска изпитна сесия ...................................................
Летен семестър ...................................................
Юнска изпитна сесия ...................................................
Септемврийска поправителна сесия ...................................................