45 Том

Problems of Dental Medicine - 2019 - issues 2

публикуван: 10.06.2020

том 45

Проблеми на денталната медицина - 2019 - брой 2

45 Том

Problems of Dental Medicine - 2019 - issues 1

публикуван: 09.06.2020

том 45

Проблеми на денталната медицина - 2019 - брой 1

44 Том

Проблеми на Денталната медицина - 2018

публикуван: 19.09.2019

том 44

Problems of Dental Medicine - 2018/44 - issues 1 & 2

43 Том

Проблеми на Денталната медицина - 2017

публикуван: 18.08.2019

том 43

Problems of Dental Medicine - 2017/43 - issues 1 & 2

42 Том

Проблеми на Денталната медицина - 2016

публикуван: 01.08.2019

том 42

Problems of Dental Medicine - 2016/42 - issues 1 & 2

41 Том

Проблеми на Денталната медицина - 2015

публикуван: 22.07.2019

том 41

Problems of Dental Medicine - 2015/41 - issues 1 & 2