София - университетски град

 

Град София е разположен в Софийското поле с надморска височина около 550 метра на територия от 1,311 квадратни километра, от които населените места и урбанизираните територии заемат 245.5 квадратни километра, земеделските територии са с площ 509 квадратни километра, горските - 466.5 квадратни километра, териториите за добив на полезни изкопаеми - 40.5 квадратни километра, териториите за транспорт и инфраструктура - 20.6 квадратни километра, водни течения и водни площи - около 40 квадратни километра.

Историята на град София датира от седем хиляди години, което е уникално за Европа, поставяйки столицата на България сред градовете с най-древно минало. В идеалния център на града и до днес се откриват предмети от бита на неолитния човек, останки от каменната и бронзовата ера. Счита се, че причина за заселването на древните хора на това място са топлите минерални извори, които изобилстват в Софийското поле. Най-много те са в днешния център - край старата минерална баня, около Президентството, в квартал Лозенец, в кварталите Горна Баня и Княжево. Температурата им варира от 21°С до 42° С, съдържат множество йони и соли и са известни с лековитите си качества.

Първите племена, населявали полето са траките от племето серди. Те дават и първото име на града - Сердика. Около 500 години пр. Хр. тук се настаняват и одрисите, известни като етнос, основал свое царство. За кратко време през IV век пр. Хр. градът става владение на Филип и сина му Александър Македонски. Едва през 29 г. сл. Хр. градът е завладян от римските легиони и по време на царуването на император Траян (98-117) става център на административна област. Името му вече е Улпия Сердика и е муниципиум (централен град) на областта. В града се строят кули, крепостни стени, бани, административни и култови сгради, гражданска базилика и булевтерион (голям амфитеатър). През II в. той става център на провинция Долна Дакия, разраства се за около век и половина, така че с основание император Константин Велики е наричал Сердика “моят Рим”. Градът е малък по мащаб, но великолепен като градоустройствен план и архитектура, богат на развлечения и обществен живот. Нов разцвет Сердика получава при император Юстиниан, когато е оградена с внушителни крепостни стени, части от които могат да се видят и днес.

София е и първият български университетски град. Софийският университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ. Идеята за откриване на Висше училище се ражда през епохата на Възраждането.

     

Началото е поставено през 1880 г., с приемането от Народното събрание на Основен закон за училищата в Българското княжество. В него се предвижда "след изпълване курса на реалните и класическите гимназии да се отвори българско висше училище (университет), което да обхване юридическите, философските, естествените, медицинските и техническите науки".

     

Днес в София има двадесет и два университета, (около 1/3 от университетите в страната), сред които са Софийски, Медицински, Икономически и редица други. Академичният живот е активен с участието на студенти и преподаватели не само от София и страната, но и от чужбина, благодарение на множеството семинари и конгреси, които се организират ежегодно тук. Студените в София имат на разположение общежития, голяма част от които са отделени в обособен квартал – Студентски град със собствена инфраструктура и управление, отговарящо на специфичните нужди на студентите. Студентски град разполага с достатъчен брой студентски столове, които осигуряват храненето на студентите през работните дни. На разположение на студентите са и многобройни места за отдих – кафетерии и ресторанти, за спорт – басейни, фитнес зали и игрища за футбол, волейбол и т.н. За пълноценния начин на живот подпомага и живописната атмосфера на квартала, разположен в полите на  планината Витоша.