В И П У С К   2020

 

Връчването на дипломите на лекарите по дентална медицина – випуск 2020 бележи едно ново начало в личния и професионалния им живот. С гордост заявяваме, че 168 студенти, обучавани на български език и 62 студенти, обучавани на английски език завършиха успешно и придобиха правото да практикуват като лекари по дентална медицина. 
Випуск 2020 завършва с един носител на „Златен Хипократ“ и 11 отличници – 10 български студенти и един, обучаван на английски език, които са удостоени с почетни плакети на ФДМ-София. По инициатива на Студентския съвет при МУ-София, утвърдена с решение на АС на МУ-София от 26.10.2020 г., отличните студенти получават парични награди.
С изключителна гордост съобщаваме, че тази година д-р Радина Таскова завърши своето обучение с пълно отличие, за което е определена за носител на званието „Златен Хипократ“. С решение на АС на МУ-София от 26.10.2020 г. тя получава и парична награда на името на д-р Андрей Георгиев.  
Обучението по дентална медицина във ФДМ-София е предпочитано и от много чуждестранни студенти от различни държави по света. Независимо от трудностите по време на образователния процес и раздялата със семействата си, те успяха да завършат успешно, благодарение на своята упоритост и подкрепата на преподавателите си.
Сред успешно завършилите студенти от випуск 2020 е и д-р Пиетро Мауро, който завърши следването си с успех отличен 5.83 - най-високият успех до момента за студентите, обучавани на английски език.

 

Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
Декан на ФДМ, МУ- София

Приветствие от Декана на Факултета по Дентална медицина към дипломантите от випуск 2020

Скъпи дипломанти, уважаеми колеги,
За мен е чест и привилегия от името на моите заместници и от мое име да приветствам вас - възпитаниците на Факултета по Дентална медицина от випуск 2020 г. на тази скромна церемония по връчване на дипломите за висше образование по Дентална медицина. 
Промоцията е специално и тържествено събитие в живота на всеки студент. Тя символизира повратна точка, нова страница, нов етап от живота ви – начало на благородната ви професионална кариера. 
Вие, възпитаниците на Факултета по Дентална медицина, сте призвани да работите за развитието и престижа на нашата професия, за благото на обществото.
Ние, вашите преподаватели, сме уверени, че ще бъдете достойни посланици на нашата образователна институция и ще надграждате нашата отлична репутация.
Искрено вярвам, че всички вие, завършилите Софийския факултет по дентална медицина, независимо от избраната от вас област на денталната практика, ще имате възможност да обогатите живота на хората около вас и ще го направите с достойнство. Докато се изграждате като професоналисти и напредвате в кариерата си, аз ви призовавам винаги да помните защо сте избрали тази хуманна професия и трудностите, които сте понесли, за да я овладеете и осъществите: да служите на нашето общество и да се борите за високото качество на живот и здравето на своите пациенти -  със състрадание, честност и почтеност.
Нашата образователна философия е да бъдем подбудители на ученето и професионалното усъвършенстване на нашите възпитаници през целия им живот и да насърчаваме  техния принос за оралното здраве на хората - както на национално ниво, така и в глобален аспект. Тази философия е в хармония с международните тенденции, където непрекъснатото обучение и липсата на граници за познанието са ключови цели в развитието на всички професионалисти.
Ние всички бихме се радвали искрено, ако по пътя на вашето професионално израстване не забравяте бившите си преподаватели, професорите, състудентите си. Ние винаги ще се гордеем с вашите постижения.
И накрая, бих искал сърдечно да благодаря на вашите родители - за щедрата им подкрепа към вас през всички тези години на разнообразни и тежки предизвикателства.
Желая ви здраве, успешна професионална реализация, хубав живот и просперитет.
На добър час, скъпи дипломанти!

 

д-р Радина Таскова

Приветствие на д-р Радина Таскова 
носител на „Златен Хипократ“

Уважаеми преподаватели и колеги, за мен е изключително удоволствие (и притеснение) да застана днес пред Вас! 
От този ден на плещите ни пада отговорността на лекарската професия!
Приключи един етап от живота ни изпълнен с много положителни (и някой не чак толкова положителни) емоции. Като изключим всичко заложено в учебната програма и което бързо ще бъде забравено, ако не се практикува и надгражда (освен таблицата за динамика на зъбното развитие, разбира се), остава посоката, която ни бе указана - самокритичност и неспирно усъвършенстване. 
Нека НЕ бъдем успели, а УСПЯВАЩИ и да не спираме да предизвикваме собствените си възможности и да се развиваме, защото успехът не е крайна дестинация, а самото пътуване. 
Нека не пристъпваме към действие, когато не сме уверени и солидно подкрепени с информация и умения, само защото носим 2 букви и едно тире пред името си.Те ще са там да поемат ролята на досегашните ни преподаватели и да ни напомнят, че има ОЩЕ КАКВО ДА УЧИМ! 
Нека не се СРАМУВАМЕ от невъзможността за справяне с дадена ситуация и да се консултираме с по-опитни от нас. Това не ни прави некомпетентни, а ОТГОВОРНИ! 
Нека имаме СИЛАТА и доблестта да признаваме грешките си, които са неизбежни, и да се учим тях! 
Да бъдем достатъчно ТЪРПЕЛИВИ И УПОРИТИ, и да не губим кураж при първия провал или трудност пред които се изправим! Все пак "Няма сепариран инструмент само този, който не работи ендодонтия"
И най-важното, нека да съхраним човещината в лекарската професия! 
Да бъдем ПРИЗНАТЕЛНИ на тези които ни подадоха ръка, а именно нашите ментори. На нашите  родителите, които изживяха заедно с нас стреса от всички сесии и на приятелите, които все още ни търсят, въпреки 6-годишния отговор "днес не мога, имам да уча"! 
БЛАГОДАРЯ на всички преподавателите от които съм имала възможност да почерпя знание и най-вече на преподавателите от катедра ДОЛЧХ, затова че запалиха интереса към хирургията в мен чрез напрежението, динамиката, вълнението, обективността и ИСТИНСКОТО УДОВОЛСТВИЕ! 
Да благодаря на родителите ми, на които дължа, като изключим ВСИЧКО, още спокойствието, безусловната подкрепа и свободата да следвам мечтите си!
И на прекрасните ми и съвестни колеги, с които споделихме това време и непрекъснато си създавахме паника, дори без основание!
Честито, така дългоочаквано дипломиране, колеги!